132 Isgata (199/365)

Den frusna bäcken har blivit en isgata.

Annonser