306 Trådar (24/365)

Det här var mitt eget tema i förra årets utmaning. Den tolkningen kan ni se här.

Annonser

300 Tillsammans är vi starkare (23/365)

En tråd blir en svag avgränsning, men många trådar sammanvävda blir ett starkare och stabilare staket.