357 Återkommande (135/365)

357 Recurrent (135/365). Year geranium appointed each year.

Årets pelargon utses varje år.

135 Återkommande 357_2015

Annonser