227 Rikedom (175/365)

Ett vackert hjärta är en rikedom.