222 Mörkerfoto (3/365)

Här kommer en variant fotot som jag använde till 328 Ufo? (1/365) som också är ett mörkerfoto.

3-morkerfoto-222_2017

348 Vinterljus (2/365)

Årets första dag med vinterljuset som reflekteras i isen och i förgrunden sitter isvargen  nio månader idag.

2-vinterljus-348_2017