334 Uppfinning (119/365)

Fyren – en viktig historisk uppfinning. Här fyren i Bjuröklubb.

Annonser

25 Bländad (18/365)

25 Dazzled (18/365). Want to see more photos from the shooting? Click on the photo!

Vill du se fler foton från fototillfället? Klicka på fotot!

18 Bländad 25_2015

Vill du se fler foton från fototillfället? Klicka på fotot!