101 Heta källor (56/365)

Tre heta källor – tre stearinljus. De olika färgerna i lågan talar om lågans olika temperaturer. Precis intill veken är det ca 800 grader C, den röda färgen därefter ca 1000 grader C, det gula fältet överst runt 1200 grader C och det yttersta blåaktiga skenet (som inte syns på det här fotot) har en temperatur på ca 1400 grader C.