23 Blankis (65/365)

IceBugs är att föredra när vägen ser ut så här.