334 Uppfinning (119/365)

Fyren – en viktig historisk uppfinning. Här fyren i Bjuröklubb.