213 Ofärdig (341/365)

På norrlänska sätter man gärna ett o före istället för inte. Ofärdig – den är inte klar. Larven är inte en färdig insekt än.

341 Ofärdig 213_2015

Annonser

215 Om (303/365)

Först hade jag skrivit det här på tolkningen riskområde, men upptäckte att den tolkningen var redan gjord. Ändrade sedan tolkningen till OM…

…man hittar relativt färsk björnbajs (från björnunge) på stigen talar det om att det kan finnas en björnfamilj i närheten.

303 Om 215_2015