96 Gräslikt (25/365)

Gräslök är ju likt gräs, så där gräslikt 😉