45 De dimhöljda ängarna (114/365)

Det är något speciellt med sommarnätter och de dimhöljda ängarna.

Annonser