47 Där bakom (119/365)

Där bakom huset håller solen på att gå ner.

Annonser

197 Måndans över fjärden (118/365)

Måndans över fjärden… är det inte riktigt. Men över älven någon mil innan älven rinner ut i fjärden.