62 Fenomen (170/365)

Speglingen i glaset gav en spännande fenomen.

Annonser