197 Måndans över fjärden (118/365)

Måndans över fjärden… är det inte riktigt. Men över älven någon mil innan älven rinner ut i fjärden.

Annonser