295 Söndagsnöje (158/365)

Kapellet på Rönnskär.

Annonser