201 Liten på jorden (108/365)

En liten spindel på kanten av en bordsduk.

Annonser

70 Ett steg i taget (11/365)

Den här islandshästen tog ett steg i taget då han långsamt promenerade i hagen.

11-ett-steg-i-taget-70_2017

215 Om (303/365)

Först hade jag skrivit det här på tolkningen riskområde, men upptäckte att den tolkningen var redan gjord. Ändrade sedan tolkningen till OM…

…man hittar relativt färsk björnbajs (från björnunge) på stigen talar det om att det kan finnas en björnfamilj i närheten.

303 Om 215_2015