104 Hoppe, hoppe, hare… (125/365)

En hare mitt på åkern en junikväll.