72 Från en annan vinkel (186/365)

Hörnet på förra fotot sett från en annan vinkel.

Annonser